قوانین سایت

کابر گرامی برای دسترسی و استفاده از سایت مدیریت تحقیق و مشاوره کارگزاری بانک کشاورزی رعایت و در نظر داشتن ضوابط و قوانین زیر الزامی می باشد

با دسترسی و استفاده از سایت مدیریت تحقیق و مشاوره کارگزاری بانک کشاورزی شما با حد قوانین مطرح شده در این سایت موافقت کرده اید . که این موافقت در اولین ورود شما به سایت اتفاق افتاده بنابراین اگر قوانین مطرح شده در زیر مورد قبول شما نبوده از سایت استفاده نکنید

این قوانین در هر زمانی امکان تغییر را داشته به خاطر همین لطفا به طور مرتب این قوانین را مطالعه کرده تا از هرگونه تغییر آگاهی پیدا کنید ادامه استفاده شما از سایت بعد از تغییر انجام شده در قوانین به منزله پذیرفتن قوانین جدید یا تغییر یافته از سوی شماست

استفاده از سایت مدیریت تحقیق و مشاوره کارگزاری بانک کشاورزی

محتوای موجود در سایت نباید کپی برداری , بازتولید , دانلود , منتشر و برای عموم فراهم شود به عبارت دیگر محتوای سایت فقط برای استفاده شخصی شما میباشد نه استفاده تجاری . هرگونه اقتباس و ماخذ گرفته شده از محتوای سایت شامل استفاده شخصی شما بود و نه استفاده تجاری . هرگونه استفاده دیگر از محتوای سایت مدیریت تحقیق و مشاوره کارگزاری بانک کشاورزی نیاز به کسب موافقت نویسنده و مدیریت بخش تحقیق و مشاوره می باشد.

رعایت هرگونه قانون وضع شده از سوی مراجع قضایی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران از سوی کاربران , که مربوط به اینترنت و محتوای الکترونیک می باشد الزامیست.

محدودیت تعهد

شرکت مدیریت تحقیق و مشاوره کارگزاری بانک کشاورزی تضمینی در قبال خطاهای احتمالی و یا محتوای منقطع در سایت نمیکند

شرکت مدیریت تحقیق و مشاوره کارگزاری بانک کشاورزی تضمینی در قبال وجود مشکلات ناگهانی و احتمالی در سرور یا سایت نمیکند

(هرچند که در صورت بروز هرگونه مشکل سعی می شود مراحل تصحیح و برطرف کردن مشکل موجود در کمترین زمان ممکن طی شود)

حق مالکیت


هرگونه لوگو , عکس و نام که مربوط به شرکت کارگزاری بانک کشاورزی و زیر مجموعه های آن و یا مربوط به محصولات و یا سرویس های آنها
باشد دارای حق مالکیت قانونی و معنوی بوده و کپی برداری و هرگونه استفاده سو از آنها ممنوع است